Quyền con người trong Hiến pháp 2013

(PLO)- Hiến pháp năm 2013 khẳng định quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Quyền con người được ghi nhận thường được hiểu là những nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có và khách quan của con người.
Chương trình Luật và Cuộc sống thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều