Sắp thi công nhịp chính dây văng cầu Mỹ Thuận 2

Ngày 1-3, ông Trịnh Trường Hải, Trường phòng điều hành dự án 2, Ban Quản lý dự án 7 (Ban QLDA7) cho biết công tác thi công xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu đang rất thuận lợi và vượt tiến độ so với kế hoạch.  

Tính đến nay toàn bộ dự án đã chi trả 501/501 hộ (đạt 100%), đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công 6,61/6,61Km 5 gói thầu. Cơ bản hai địa phương Vĩnh Long và Tiền đã đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng. 

Công trường thi công cầu Mỹ Thuận 2. Ảnh: HD

Riêng ở phía Tiền Giang, công tác di dời di dời đường dây cao thế còn chậm. Theo đó, tại 2 vị trí 220 kV (đường dây Cai Lậy - Vĩnh Long) phía Công ty Truyền tải Điện 4 đã thực hiện cắt điện tạm thời, đơn vị thi công đã triển khai thi công xong cắm bấc thấm phạm vi dưới đường dây điện. Địa phương dự kiến thực hiện di dời trong quý I/2022. Còn 01 vị trí 500 kV (đường dây Mỹ Tho - Ô Môn) thì phía tư vấn điện Miền Nam đang chỉnh sửa hồ sơ thiết kế kỹ thuật theo ý kiến của Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia. 

Tổng sản lượng 1.536,9 tỷ đồng/3.192,4tỷ đồng đạt 48,14%, vượt tiến độ khoảng 1,87%. Trong 5 gói thầu được triển khai, gói thầu Gói thầu XL.04 Thi công cầu dẫn phía Vĩnh Long (bao gồm 03 nhịp đúc hẫng, 14 nhịp Super T và toàn bộ kết cấu phần dưới từ trụ T18 đến mố M34); đường dẫn phía Vĩnh Long đoạn Km107+356÷Km107+740 vượt tiến độ cao nhất, vượt kế hoạch 7,02%; gói thầu XL.03A đã hoàng thành vượt tiến độ. 

Công nhân đang tích cực thi công các thân trụ cầu. Ảnh: HD

Riêng gói thầu XL.03B Thi công thân trụ và kết cấu phần trên nhịp chính dây văng liên doanh các nhà thầu đang tích cực triển khai 3 mũi thi công gồm thi công thân trụ neo, thân Trụ T15 và T16. Sản lượng gói thầu đạt 2,93%, vượt kế hoạch 1,24%.

Dự kiến nhịp chính dây văng sẽ được tiến hành thi công từ 25-8-2022 đến 9-11-2023 bao gồm 16 đốt đúc nhịp chính trên mỗi trụ tháp. 

Về nguồn vốn, theo kế hoạch tháng 01  chỉ giải ngân kế hoạch vốn năm 2021, tuy nhiên vốn 2021 đã sử dụng hết nên giải ngân sang kế hoạch vốn năm 2022. Hiện nguồn vốn năm 2022 cũng đã được giải ngân nhanh hơn 3,96% so với kế hoạch. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm