Sau khi 'đốt tiền' cho Tiki, VNG muốn chi khủng mua bảo hiểm

Hội đồng quản trị doanh nghiệp cho biết: Qua thực tiễn thấy rằng mỗi quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đều có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của công ty nói riêng, sự phát triển nói chung; với mỗi quyết định đưa ra, các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đều phải đối diện với nhiều áp lực, gánh vác trách nhiệm pháp lý trước cổ đông, công ty và pháp luật.

Do đó, nhằm mục đích phòng tránh các rủi ro và giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra, Hội đồng quản trị trình cổ đông chấp thuận việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, với tổng phí bảo hiểm tối đa 600 triệu đồng/năm  (tức là chi 600 triệu đồng/năm mua bảo hiểu cho ban quản trị). 

 Đặt kế hoạch kinh doanh cho năm 2019, Công ty VNG dự kiến doanh thu đạt 5.627 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 568 tỉ đồng. VNG sẽ tiếp tục phát triển các ngành nghề kinh doanh theo hướng đa dạng hóa như sản phẩm Zalo và các sản phẩm truyền thông, ưu tiên phát triển ZaloPay, hỗ trợ hoạt dộng đầu tư vào thương mại điện tử.

Hội đồng quản trị cũng tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tập trung triển khai các dự án đã đề ra, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình dự án VNG Campus, đồng thời tìm kiếm, phát triển các dự án, cơ hội đầu tư liên quan đến các sản phẩm thế mạnh về Zalo, ZaloPay và thương mại điện tử.

Kết thúc năm 2018, doanh thu của VNG đạt 4.317 tỉ đồng, không tăng trưởng và chỉ thực hiện được 86% kế hoạch 5.000 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế theo đó giảm sốc tới 63% từ 1.158 tỉ xuống 433 tỉ đồng.

Tại báo cáo tài chính quý 1-2019, VNG cho biết, khoản đầu tư vào Tiki chỉ còn 20,7 tỉ đồng. Mặc dù khoản đầu tư này vẫn còn ghi nhận số dương, nhưng cách bốc hơi số tiền khủng mới cho thấy nhiều điều.
Vào năm 2016, VNG bơm vào 364 tỉ đồng, và những năm tiếp theo, VNG tiếp tục bơm tiền vào Tiki mà con số đến đầu năm 2018 là 506 tỉ đồng.
Ngoài ra tại Tiki còn xuất hiện cổ đông lớn là JD.com, một hãng công nghệ lớn của Trung Quốc cũng bơm vào đây hàng trăm tỉ đồng.
Nhưng số tiền này nhanh chóng được Tiki "đốt" hết vì cuộc đua thương mại ngày càng khốc liệt. Năm 2016 và 2017, Tiki lỗ lần lượt là 179 và 282 tỉ đồng, qua đó khiến VNG cũng ghi nhận khoản lỗ tương ứng 93 và 126 tỉ đồng vào kết quả kinh doanh của mình. Nguyên nhân, Tiki là công ty kiên kết của VNG, mà hiện đang nắm 28,88% quyền sở hữu Tiki.
Năm 2018, khoản lỗ từ Tiki mà VNG phải "gánh" tăng hơn gấp đôi lên 254 tỉ đồng. Đến cuối năm 2018, giá trị còn lại của khoản đầu tư vào Tiki trên sổ sách của VNG chỉ là 33 tỉ đồng. Và đến hết quý 1-2019 là 20,7 tỉ đồng.
Trong khi đó, tổng lỗ lũy kế hiện nay của Tiki đã lên con số hơn 1.300 tỉ đồng. Điều này không quá khó hiểu, vì các công ty thương mại điện tử đang trong thời kỳ đốt tiền để dành thị phần.