Sẽ có quy định về xử phạt giao thông qua hình ảnh Facebook

Trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Bộ Công an đề xuất các quy định chi tiết về việc tiếp nhận, xác minh thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm TTATGT do tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội .

Theo đó, dự thảo nêu rõ người có thẩm quyền xử phạt được sử dụng các thông tin, hình ảnh thu được từ thiết bị ghi âm, ghi hình của cá nhân, tổ chức cung cấp để làm căn cứ xác minh, phát hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, những thông tin, hình ảnh này phải đảm bảo hai điều kiện. Thứ nhất là phản ánh khách quan, rõ về không gian, thời gian, địa điểm, đối tượng, hành vi vi phạm. Thứ hai là còn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Cùng với đó, cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin, hình ảnh mà mình đã cung cấp.

Về phía CSGT, lực lượng này có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận thông tin, hình ảnh; thu thập, trích in thông tin, hình ảnh được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; xem xét, phân loại và xử lý theo quy định.

Cũng theo dự thảo, CSGT được quyền vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật, để phát hiện, ghi thu hành vi vi phạm của người, phương tiện tham gia giao thông.

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có trách nhiệm hợp tác theo yêu cầu kiểm tra, kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của CSGT.

Kết quả nghi thu được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ là bản ảnh, hình ảnh, phiếu in, chỉ số đo, dữ liệu lưu trong bộ nhớ của các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; được thống kê, lập danh sách, in thành bản ảnh hoặc bản ghi, thu về hành vi vi phạm và lưu giữ trong hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an về công tác hồ sơ.