Sinh viên bỏ phiếu bầu cử ở đâu?

Nguyễn Thị Thu Hiền (ntthien_17896@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 29 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) và đại biểu HĐND quy định mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

Quy định này nhằm đảm bảo công dân được thực hiện quyền bầu cử bình đẳng cũng như được thực hiện quyền công dân của mỗi cử tri, tránh trường hợp một cử tri có thể đi bỏ phiếu nhiều nơi. Căn cứ vào quy định nêu trên thì sinh viên chỉ được bầu cử tại một điểm bầu cử đã đăng ký là nơi thường trú hoặc tạm trú (đang học tập).

Như vậy, bạn chỉ chọn một trong hai cách sau để đi bỏ phiếu bầu cử:

Một là đăng ký tên trong danh sách cử tri ở nơi thường trú.

Hai là đăng ký bỏ phiếu nơi đang tạm trú (nơi đang học tập) để được phát thẻ cử tri để bỏ phiếu.

Trường hợp ở quê bạn đã có tên trong danh sách cử tri mà bạn không thể về quê để bỏ phiếu thì bạn có quyền rút tên trong danh sách đó (nếu đã phát thẻ cử tri thì bạn nên trả lại thẻ) để ghi tên vào danh sách cử tri nơi đang theo học để được phát thẻ cử tri đi bầu cử theo luật định.

Bên cạnh tiêu chí về thu nhập, tiêu chuẩn hộ nghèo phải thiếu hụt từ 3/6 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Ảnh minh họa: HOÀNG GIANG

Để xét là hộ nghèo phải dựa vào những tiêu chí nào?

(PLO)- Hộ gia đình ở thành thị mà có thu nhập bình quân đầu người từ 2 triệu đồng/tháng trở xuống và thiếu hụt từ ba chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản thì được xét hộ nghèo.