Sở Tư pháp TP.HCM phát động phong trào thi đua yêu nước

Sở đặt ra ba phong trào thi đua: “Toàn ngành tư pháp đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016”, “Ngành tư pháp TP chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân và tập thể. Đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, chủ động khắc phục và vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc chương trình công tác tư pháp năm 2016.

Theo Sở Tư pháp, năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X. Đây cũng là năm đầu triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội TP năm năm 2016-2020. Đây cũng là năm ngành tư pháp TP tiếp tục tập trung làm chuyển biến cơ bản, toàn diện, sâu sắc về chất lượng và hiệu quả công tác tổ chức và hoạt động của ngành tư pháp, tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật, chuyển dần trọng tâm từ xây dựng pháp luật sang hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng thi hành pháp luật; nâng cao vị thế, vai trò của ngành tư pháp trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm