TP.HCM điều chỉnh mức thu phí hạ tầng cảng biển

TP.HCM điều chỉnh mức thu phí hạ tầng cảng biển

(PLO)- HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua nghị quyết về sửa đổi, bổ sung nghị quyết về thu phí hạ tầng cảng biển theo hướng giảm mức phí đường thủy nội địa, doanh nghiệp làm tờ khai ngoài TP.HCM