Soạn di chúc, thù lao công chứng nơi vầy nơi khác?

Vừa qua, chú tôi có nhờ người tại một tổ chức hành nghề công chứng soạn di chúc thì họ thu tiền thù lao là 50.000đồng. Thế nhưng, cũng là việc này nhưng người quen tôi làm ở nơi khác thì họ chỉ thu tới 300.000đồng. Họ thu vậy có đúng không?

Hùng (hlhung1781983@yahoo.com.vn)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao (TP.HCM), trả lời: Người yêu cầu công chứng phải trả thù lao công chứng cho tổ chức hành nghề công chứng khi được cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, in ấn…và các việc khác liên quan đến công chứng.  

Hiện nay, mức  trần thù lao công chứng trên địa bàn TP.HCM được áp dụng theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 08 ngày 21-3-2016 của UBND TP.HCM. Đây chỉ là quy định cho mức trần để các tổ chức hành nghề công chứng làm cơ sở để ấn định mức thù lao công chứng nhưng không được vượt mức trần này.

Mức trần thù lao công chứng khi soạn thảo di chúc đơn giản là 70.000đồng/trường hợp, phức tạp là 300.000đồng/trường hợp.

Như vậy, ở mỗi tổ chức hành nghề công chứng tại TP.HCM có thể có mức thu tiền thù lao công chứng khác nhau (không được vượt quá mức trần) và mức này còn phụ thuộc vào nội dung di chúc là đơn giản hay có tính phức tạp nữa.

Lưu ý, khi chọn lựa dịch vụ này bạn cần tham khảo mức thù lao công chứng được niêm yết công khai theo quy định pháp luật.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.