Từ khóa:

#SOM ASEAN
Tìm thấy 4 kết quả
Các quan chức cao cấp ASEAN trao đổi vấn đề biển Đông

Các quan chức cao cấp ASEAN trao đổi vấn đề biển Đông

(PL)- Tại Manila (Philippines) ngày 22-5, các quan chức cao cấp (SOM) ASEAN đã họp bàn các biện pháp triển khai kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30 (tháng 4-2017) và chuẩn bị cho các hội nghị cấp bộ trưởng sẽ diễn ra vào tháng 8-2017 tại Philippines.