Các quan chức cao cấp ASEAN trao đổi vấn đề biển Đông

Trong quan hệ đối ngoại, các nước khẳng định lại quyết tâm tăng cường quan hệ với các đối tác trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc căn bản của ASEAN và đề cao vai trò trung tâm của cộng đồng ASEAN

trong hợp tác khu vực vì hòa bình, ổn định và phồn vinh chung. Các nước cũng kiểm điểm các hoạt động hợp tác cụ thể với các đối tác đối thoại trên cơ sở chỉ đạo của Hội nghị Cấp cao ASEAN 29 và các hội nghị cấp cao liên quan (tháng 9-2016) gồm quan hệ với Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc…

Các nước cũng đã trao đổi về biển Đông, bàn phương thức triển khai kết quả Tham vấn ASEAN - Trung Quốc về Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC), trong đó có việc xin chỉ đạo của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN-Trung Quốc về khung COC.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm