Sự kiện đếm ngược chào năm mới ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

đếm ngược

Được biết Công ty Bình Minh cam kết đóng góp 12 tỉ đồng/năm kinh phí xã hội hóa bắn pháo hoa. UBND TP chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao hoàn tất các thủ tục ký kết thực hiện với đơn vị này trong vòng năm năm.

Đồng thời sở này cũng chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện của doanh nghiệp để báo cáo UBND TP. 

Cần cơ chế để hồi sinh các dự án BT ở TP.HCM

Cần cơ chế để hồi sinh các dự án BT ở TP.HCM

(PLO)- Theo dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 54, TP.HCM muốn triển khai lại dự án theo hợp đồng BT với điểm “mở” là thanh toán bằng ngân sách giúp TP sớm thu hút nhà đầu tư vào các dự án.