Sửa Bộ luật hình sự: Bổ sung thêm tội không tôn trọng tòa án

Nội dung phổ biến tại hội nghị tập trung vào những điểm mới của Dự thảo, xoay quanh việc bãi bỏ 5 tội danh và bổ sung 37 tội danh mới.
Theo đó, dự thảo không quy định là tội phạm đối với tội tảo hôn, tội không chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính. Miễn trách nhiệm hình sự đối với người đã tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân nhưng chưa thực hiện nhiệm vụ được giao và tự thú, thành khẩn khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Dự thảo quy định về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân đối với 15 tội danh thuộc nhóm tội phạm kinh tế, môi trường, tham nhũng, rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Qui định là tội phạm đối với 20 loại hành vi vi phạm trong các lĩnh vực: hộ tịch; mang thai hộ; mua bán chất ma túy; đặt, rải đinh hoặc vật sắc nhọn trên đường bộ; mạng máy tính, mạng viễn thông; ngân hàng điện tử; internet; thương mại điện tử; cưỡng bức lao động, ra mệnh lệnh trái pháp luật; thiếu trách nhiệm trong thực hiện công tác quân sự gây hậu quả nghiêm trọng; vắng mặt trái phép.
Ở nhóm các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, dự thảo đề xuất bổ sung thêm tình tiết tăng nặng đối với tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội, không truy cứu trách nhiệm người có tội, ra bản án trái pháp luật, ra quyết định trái pháp luật, dùng nhục hình, bức cung; sửa đổi, bổ sung tội dùng nhục hình, tội bức cung theo Công ước chống tra tấn; mở rộng chủ thể tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc; bổ sung tội không tôn trọng Tòa án.
Các tội xâm phạm sở hữu được sửa đổi, bổ sung theo hướng: hành vi xâm phạm tài sản của Nhà nước và hành vi xâm phạm tài sản của cá nhân được xử lý như nhau; áp dụng phạt tiền là hình phạt chính đối với 08 tội xâm phạm sở hữu; Tăng mức phạt tiền; cụ thể hóa hành vi phạm tội, bổ sung tình tiết định khung tăng nặng đối với tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, việc không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng cũng được đưa vào dự thảo.
Với những điểm mới nêu trên, phạm vi sửa đổi, bổ sung BLHS lần này được xác định là cơ bản và hoàn thiện.
 Điều 404. Tội không tôn trọng toà án (mới):
1. Người nào thoá mạ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm thành viên Hội đồng xét xử, người tiến hành tố tụng khác hoặc có hành vi đập phá tài sản tại phòng xét xử thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Gây náo loạt phiên toà;
b) Phải dừng phiên toà xét xử;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.