Sửa quy định kỷ luật, khen thưởng học sinh

Sau 27 năm thực hiện, đây là lần đầu tiên thông tư được đưa ra lấy ý kiến để sửa đổi trong thời gian tới. Hầu hết các quy định trong thông tư về kỷ luật, khen thưởng HS đã không còn phù hợp với thực tế, chồng chéo nhiều văn bản, khó thực hiện.

Theo đó, các ý kiến góp ý cho rằng nên bỏ hình thức phê bình HS trước toàn trường vì phản giáo dục, làm ảnh hưởng tâm lý các em. Đồng thời thay thế hình thức đuổi học bằng hình thức chuyển trường và tăng nặng một số vi phạm nghiêm trọng để răn đe các em. Bộ GD&ĐT cũng nên có quy định việc nhà trường phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý khi có HS vi phạm vào những trường hợp đặc biệt.

HÀ AN