Ngày 1-10, Sở Y tế TP Cần Thơ có văn bản gửi cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (CDC); Trung tâm y tế quận, huyện về việc hướng dẫn đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Cần Thơ chuẩn bị tiêm vaccine Sinopharm - ảnh 1
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân ở Cần Thơ. Ảnh: NN

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện việc giao trung tâm y tế quận, huyện tham mưu UBND quận, huyện thông báo, phê duyệt, tổng hợp số lượng người lao động tại các doanh nghiệp ở địa phương đăng ký tiêm ngừa vaccine Sinopharm trên Cổng thông tin tiêm chủng (tiemchungcovid19.gov.vn) báo cáo về CDC cập nhật số liệu.

CDC làm đầu mối khẩn trương cập nhật, tổng hợp số liệu đăng ký tiêm ngừa vaccine Sinopharm của người lao động tại các doanh nghiệp để báo cáo định kỳ, đột xuất cho Sở Y tế và UBND TP làm căn cứ phân bổ khi TP tiếp nhận vaccine Sinopham để tổ chức tiêm cho các đối tượng đã đăng ký.

Đồng thời, yêu cầu Trung tâm Y tế quận, huyện báo cáo ngay số liệu người lao động tại các doanh nghiệp ở địa phương đăng ký tiêm ngừa vaccine Sinopharm đến ngày 30-9-2021 về CDC trước 14 giờ ngày 1-10-2021. CDC tổng hợp số liệu của các quận, huyện báo cáo về Sở Y tế để báo cáo UBND TP.