Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đạt sản lượng hơn 15 tỷ kWh

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đạt sản lượng hơn 15 tỷ kWh

(PLO)- “Vào lúc 15 giờ 20 phút hôm nay, ngày 5-11, Nhà máy Điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 (thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2) đã đạt cột mốc phát lên lưới điện quốc gia 15 tỷ kWh sau ba năm vận hành thương mại”. Ông Hoàng Xuân Quốc, Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 cho biết như trên.