Hành trình Giọt hồng Venesa 2018

Hành trình Giọt hồng Venesa 2018

(PLO)- “Một giọt máu trao đi - Một sự sống ở lại” - Giọt hồng Venesa 2018 kết thúc song sẽ là dấu mốc cho một hành trình thiện nguyện mới của Venesa.