Công nghệ sản xuất mì gói chất lượng

Công nghệ sản xuất mì gói chất lượng

(PL)- Để tìm hiểu chi tiết về quy trình sản xuất và vấn đề đảm bảo chất lượng trong sản xuất mì gói, chúng tôi đã liên hệ với UNIBEN, một trong số ít các công ty thực phẩm luôn rộng cửa với báo giới, HSSV, người tiêu dùng....