Có cần công khai rộng rãi các bản án?

Có cần công khai rộng rãi các bản án?

(Netluat)-Theo quy định tại điều 103 Hiến pháp năm 2013 và  điều 15 Bộ luật tố tụng dân sự thì: việc xét xử của tòa án phải được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham gia, tham dự ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.