Cao tốc La Sơn – Túy Loan: Thêm 1.700 tỉ đồng nữa?

Cao tốc La Sơn – Túy Loan: Thêm 1.700 tỉ đồng nữa?

Thứ Hai, ngày 22/1/2018

(PLO)- Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh cho hay cần thêm 1.700 tỉ đồng nữa để hoàn thành cao tốc La Sơn – Túy Loan vào cuối năm 2018.