Có nên cải tiến chữ Quốc ngữ?

Có nên cải tiến chữ Quốc ngữ?

Thứ Bảy, ngày 21/12/2019

(PLO)- Có nên cải tiến chữ Quốc ngữ là vấn đề được nhiều giáo sư, nhà nghiên cứu ngôn ngữ học đưa ra thảo luận, trao đổi tại Hội nghị khoa học “100 năm chữ Quốc ngữ”.

Nhiều đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ

Nhiều đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ

Thứ Bảy, ngày 3/10/2015

(PLO)- Các nhà ngôn ngữ cho rằng chữ quốc ngữ đang bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là chưa đủ con chữ để chuyển tự các từ của những ngôn ngữ khác có quan hệ tiếp xúc với tiếng Việt.