Bộ luật Dân sự 2015 - 'Hiến pháp' của các luật con

Bộ luật Dân sự 2015 - 'Hiến pháp' của các luật con

Thứ Ba, ngày 13/12/2016

(PLO)- Điểm mới của BLDS 2015 trải dài trong cả sáu phần nhưng mới mẻ nhất và tiến bộ nhất là luật cho phép áp dụng tập quán, lẽ công bằng, áp dụng tương tự pháp luật và áp dụng án lệ trong xét xử.