Báo động lạm dụng thuốc cắt cơn hen tại Việt Nam

Báo động lạm dụng thuốc cắt cơn hen tại Việt Nam

Thứ Bảy, ngày 23/1/2021

(PLO)- Tình trạng lạm dụng thuốc cắt cơn hen tại Việt Nam đang ở mức báo động. Có đến 68% bệnh nhân đã mua từ 3 bình thuốc cắt cơn trở lên trong năm 2020. Việc làm này dễ dẫn đến các kết cục xấu cho sức khoẻ người mắc hen.

Trung tâm hành chính Bình Phước dẹp nạn đút lót

Trung tâm hành chính Bình Phước dẹp nạn đút lót

Thứ Năm, ngày 22/6/2017

(PL)- Công tác tiếp nhận, trả hồ sơ được kiểm soát, giám sát, hồ sơ trả đúng hạn…

Phải nghiêm túc xin lỗi dân khi hồ sơ trễ hẹn

Phải nghiêm túc xin lỗi dân khi hồ sơ trễ hẹn

Thứ Năm, ngày 3/11/2016

(PL)- Nơi nào chưa làm tốt thì người đứng đầu nơi đó cũng chưa làm tốt. Cá nhân nào cũng đánh giá, phân loại mình xuất sắc là không được!