Viêm tuyến mang tai có gây vô sinh?

Viêm tuyến mang tai có gây vô sinh?

Thứ Ba, ngày 23/2/2016

Tôi bị viêm tuyến mang tai. Xin bác sĩ cho tôi hỏi bệnh có vô sinh không?Nguyễn Văn Quốc (vanquoc99339@gmail.com)