Virus Ebola đã xuất hiện từ 38 năm trước?

Virus Ebola đã xuất hiện từ 38 năm trước?

Thứ Sáu, ngày 17/10/2014

38 năm trước, các nhà khoa học đã cùng nhau nghiên cứu và đưa ra kết luận loại virus này vô cùng đặc biệt, nguy hiểm và lây lan rất nhanh