Liên kết giao thông để phát triển kinh tế vùng ĐBSCL

Liên kết giao thông để phát triển kinh tế vùng ĐBSCL

Thứ Năm, ngày 31/8/2017

(PLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội, trong cuộc họp với các sở, ngành tại Cần Thơ.

Thiếu hàng trăm thẩm phán ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Thiếu hàng trăm thẩm phán ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Thứ Tư, ngày 24/6/2015

(PLO) – Số thẩm phán còn thiếu là 253 người, chiếm tỉ lệ 20%đã kéo giảm tỉ lệán xét xử.