Hệ thống pháp luật và thực thi phải phát triển bền vững

Hệ thống pháp luật và thực thi phải phát triển bền vững

Thứ Ba, ngày 25/6/2019

(PL)- Hội thảo cấp quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam” đã diễn ra ngày 24-6 tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hội thảo do Bộ Tư pháp tổ chức.

Điện toán đám mây thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0

Điện toán đám mây thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0

Thứ Bảy, ngày 24/6/2017

(PLO)- Hội nghị điện toán đám mây Việt Nam 2017 mang chủ đề “Việt Nam và cách mạng 4.0: Thúc đẩy chuyển đổi số với điện toán đám mây” với sự tham gia của gần 400 đại biểu trong nước và quốc tế.