Nhật ký: Một ngày đi gom thùng carton

Nhật ký: Một ngày đi gom thùng carton

(PLO)- Nụ cười, lời nói, hành động thiết thực… Những thứ không thể tính bằng tiền sẽ là sợi chỉ xuyên suốt để mỗi người trong chung ta cùng dìu nhau đi qua hết mùa dịch bệnh này.