Nhân sự mới ở TP.HCM

(PLO)- GS-TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường TP.HCM, được bầu làm chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM.

Người nghèo triệt sản được hỗ trợ thêm tiền

(PL)- “UBND TP.HCM đã chấp thuận cho phép Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) TP.HCM tiếp nhận kinh phí do Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (thuộc Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) hỗ trợ dành cho người có hoàn cảnh khó khăn khi tham gia triệt sản tự nguyện”.