Anh em ruột tương tàn vì căn nhà thừa kế

Anh em ruột tương tàn vì căn nhà thừa kế

Thứ Hai, ngày 20/2/2017

(PLO)- Cả nghĩ ba anh em của mình cấu kết giành ngôi nhà đang ở chung, Nhơn ra tay sát hại anh ruột trong đêm.