EVNNPT khánh thành đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo

(PLO)- Dự án trạm biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Lao Bảo - Đông Hà (Quảng Trị) do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án là 876 tỉ đồng.