Du lịch thủy phi cơ đầu tiên ở Việt Nam

(PL)- Ngày 5-6, tại Diễn đàn Doanh nghiệp (DN) Việt Nam - Singapore 2014 diễn ra tại TP.HCM, ông Trần Trọng Kiên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh, tiết lộ sắp tới đây sẽ khai thác du lịch bằng thủy phi cơ đầu tiên tại Việt Nam để thu hút du khách.