Nhà băng hỗ trợ doanh nghiệp thiệt hại do virus Corona

(PLO)-  Những doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng nhiều như du lịch, nông nghiệp, xuất khẩu,... nhưng đang vay vốn tại các ngân hàng có thể được xem xét miễn giảm lãi vay, giãn thời gian trả nợ.