Luật sư tố giác thân chủ: Nên hay không?

(PL)- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: “Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nên ngồi lại với Liên đoàn Luật sư, các đại biểu và kể cả các chuyên gia luật để thảo luận thấu tình đạt lý về vấn đề này”.

Tiếp tục tranh luận về phạm vi sửa đổi BLHS 2015

(PL)- Chiều 18-8, Hội đồng Thẩm định đã họp cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015. Các thành viên hội đồng vẫn còn ý kiến khác nhau về phạm vi sửa đổi của bộ luật.

Sửa BLHS 2015: Ba vấn đề đang còn tranh luận

(PL)- Tại phiên họp vừa diễn ra của ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015, đại diện tổ biên tập cho biết đang có 16 điều luật mà tổ biên tập chưa thống nhất được là có sửa đổi, bổ sung hay không…