Đông Nam Á và cuộc chiến số 1, số 2

Đông Nam Á và cuộc chiến số 1, số 2

(PL)- Người Thái rất muốn khẳng định lại vị thế của mình qua trận gặp Việt Nam tại Chang Arena nhưng càng cay cú, càng nôn nóng, bóng đá Thái Lan lại càng đánh mất mình.