Chương trình nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Bốn tháng đầu năm 2020, doanh số cho vay nền kinh tế của Agribank đạt 481.000 tỉ đồng, bình quân cho vay mới 120.000 tỉ đồng/tháng.

Đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Agribank ưu tiên tập trung thực hiện miễn, giảm lãi và hạ lãi suất cho 27.500 khách hàng với dư nợ 45.165 tỉ đồng. Trong đó đã thực hiện miễn, giảm lãi cho 500 khách hàng, dư nợ 5.165 tỉ đồng; hạ lãi suất 27.000 khách hàng, dư nợ 40.000 tỉ đồng.

Triển khai chương trình tín dụng 100.000 tỉ đồng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến nay Agribank đã giải ngân được trên 10.030 tỉ đồng cho 6.043 khách hàng.

Hiện nay, Agribank đang tiếp tục phối hợp cùng khách hàng rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng để có tư vấn, giải pháp hỗ trợ phù hợp nhằm sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh, cùng tái khởi động nền kinh tế, ứng phó dịch COVID-19 hiệu quả.