Chiều 31-3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã họp trực tuyến triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Trong phát biểu kết luận, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho rằng dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến kinh tế trong nước. NHNN và ngành ngân hàng đã vào cuộc quyết liệt. Các NHTM triển khai đồng loạt các gói, chương trình, sản phẩm đến người dân, doanh nghiệp, nhất là đối với những khách hàng có dư nợ tín dụng bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Ông Tú đề nghị ngành ngân hàng tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc” để triển khai có hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh gây ra. Các thông tư, công điện của thống đốc NHNN đã giao quyền chủ động cho các tổ chức tín dụng, triển khai bố trí hợp lý cán bộ làm việc, tổ chức hoạt động ổn định nhưng phải bảo đảm hạn chế tối đa cán bộ đến trụ sở làm việc.

COVID-19: Đề nghị ngân hàng thương mại giảm lãi suất 2%/năm - ảnh 1
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đề nghị các NHTM giảm thêm 2% lãi suất cho vay để các doanh nghiệp, hộ gia đình ứng phó với COVID-19. Ảnh: SBV

Đối với các bộ phận giao dich trực tiếp, phục vụ nhu cầu thiết yếu như thanh toán, giao dịch tiền mặt của người dân, hoạt động ATM các NHTM phải bảo đảm thông suốt, an toàn và báo chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi vì đây là phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Phó thống đốc yêu cầu ngành ngân hàng quyết liệt triển khai các chính sách mới ban hành. Trong đó, chủ trọng triển khai các biện pháp như cơ cấu lại khoản nợ, hoãn, giãn nợ, giữ nguyên nhóm nợ, giảm lãi suất khoản vay cũ và cả khoản vay mới, khuyến khích giảm mạnh, giảm sâu hơn nữa đối với những đối tượng, loại hình doanh nghiệp khó khăn, cần sự chia sẻ để giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất.

Đặc biệt, ông Tú đề nghị các NHTM phấn đấu giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra với mức giảm khoảng 2% lãi suất cho vay so với thời điểm trước dịch.

Cùng với đó, các NHTM cũng cần thực hiện cắt giảm chi phí hoạt động, giảm lãi suất huy động đầu vào sao cho hợp lý, cùng đồng thuận để có điều kiện giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế. Đồng thời, cũng cần xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận, chính sách tiền lương, thu nhập cho phù hợp.

Phó thống đốc cũng yêu cầu đẩy mạnh tăng cường hơn nữa công tác truyền thông của NHNN, tập trung truyền thông các chương trình, chính sách, chỉ đạo của NHNN. Các tổ chức tín dụng cũng cần chủ động truyền thông các gói sản phẩm, chương trình của mình trong việc triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19.

Áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán

Ngày 31-3, NHNN Việt Nam ban hành Công văn 2342 về áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán.

Nội dung của công văn nêu rõ thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, ngày 31-3-2020, NHNN Việt Nam đã ban hành Thông tư 04/2020/TT-NHNN điều chỉnh giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (có hiệu lực kể từ ngày 1-4-2020).

Vì vậy, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khẩn trương, tập trung thực hiện một số nội dung như sau: Điều chỉnh giảm phí dịch vụ chuyển tiền qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN cho khách hàng với mức giảm tối thiểu bằng số tiền giảm phí mà NHNN đã điều chỉnh giảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; khuyến khích các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giảm phí lớn hơn mức giảm phí của NHNN đã thực hiện. Thời gian thực hiện từ ngày 1-4 đến hết ngày 31-12-2020.

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, tổng giám đốc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát lại biểu phí dịch vụ thanh toán của tổ chức mình (loại phí, mức phí) và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về việc áp dụng miễn, giảm phí và thông tin công khai, rộng rãi tới khách hàng về phạm vi, hình thức, thời gian áp dụng. 

Hàng loạt gói tài chính, chính sách hỗ trợ
(PL)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các tổ chức tín dụng cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.