Tải công văn 1849/TCT-CS ngày 30-5 của Tổng cục Thuế

Tải văn bản.