Tải công văn 2053/TCHQ-GSQL ngày 25-4 của Tổng cục Hải quan

Tải văn bản.

Đừng bỏ lỡ