Tải công văn 5680/VPCP-QHQT ngày 1-8

Tải văn bản.