Phải hoàn thành tái lập mặt đường trong tháng 12-2016

Phải hoàn thành tái lập mặt đường trong tháng 12-2016

(PLO)- Ngày 22-12, đại diện Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cho biết đã ra chỉ tiêu cho các nhà thầu phải hoàn thành tái lập mặt đường trong tháng 12-2016, nếu đơn vị nào không thực hiện thì tới đây sẽ không cho tham gia các gói thầu khác.