Tải quyết định 06/2012/QĐ-UBND ngày 24-2 của UBND TP HCM

Tải quyết định 06 tại đây.