Bổ sung quy định không dùng ngân sách xử lý nợ xấu

Bổ sung quy định không dùng ngân sách xử lý nợ xấu

(PLO)- Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung thêm nguyên tắc không sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu; các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật để xảy ra nợ xấu phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.