Cãi nhau, bắt đền vợ hờ của cha

Cãi nhau, bắt đền vợ hờ của cha

(PL)- Tòa xác định nguyên đơn tự giẫm chân mạnh xuống đường gây thương tích cho mình nên không chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm.