Tăng lệ phí thành lập chi nhánh văn phòng luật sư

Tăng lệ phí thành lập chi nhánh văn phòng luật sư ảnh 1
Ảnh minh họa: internet

Ngoài ra, lệ phí gia hạn Giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam cũng tăng từ 500 nghìn đồng lên 1 triệu đồng. Thông tư 02/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động HNLS tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1-3-2012 quy định.

Mức thu lệ phí đối được quy định như sau:

Stt

Nội dung thu

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Lệ phí cấp Chứng chỉ HNLS đối với người phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự HNLS

1.500.000

2

Lệ phí cấp Chứng chỉ HNLS đối với người không phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự HNLS

400.000

3

Lệ phí cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành HNLS nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

20.000.000

4

Lệ phí thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức HNLS nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

4.000.000

5

Lệ phí cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

1.000.000

6

Lệ phí cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức HNLS nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

400.000

7

Lệ phí cấp Giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam

2.000.000

8

Lệ phí gia hạn Giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam

1.000.000

Đặng Liên

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.