TGĐ Công ty Nông nghiệp Sài Gòn bị kỷ luật khiển trách

Ngày 5-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Tấn Hùng - thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên.

Theo quyết định này, ông Lê Tấn Hùng bị kỷ luật vì đã có hành vi vi phạm về nguyên tắc kế toán được quy định tại khoản 4 Điều 6 Luật Kế toán năm 2003. 

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Thúy - kế toán trưởng Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên.

Bà Thúy cũng được xác định là vi phạm nguyên tắc kế toán tại quy định trên.