Thái Nguyên họp báo vụ bổ nhiệm 'thừa' 23 cán bộ

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, trên cơ sở đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, sau khi đã hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo danh mục đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó, đảm bảo cơ cấu hợp lý số lượng lãnh đạo với biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; UBND tỉnh giao Sở Nội vụ khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt xong trước ngày 25-4.

UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp báo liên quan vụ bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ. Ảnh: TUYẾN PHAN

Chỉ thừa bốn chứ không phải 23

Sau khi thẩm định, xác định về thông tin bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng quy định như sau:

Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2016, Thanh tra tỉnh đã có Kết luận số 762/2016, trong đó có nêu tại Sở NN&PTNT bổ nhiệm cán bộ quản lý nhiều hơn 23 trường hợp so với đề án vị trí việc làm năm 2014.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015 và các quyết định của UBND tỉnh số 762, số 763, số 764, số 765, số 766, số 767, số 768, số 769 cùng ngày 12-4-2016 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở NN&PTNT; thành lập, tổ chức lại một chi cục trực thuộc Sở nhưng không có quy định về số lượng cấp phó đối với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, văn phòng, thanh tra thuộc Sở; chỉ quy định số lượng cấp phó các chi cục thuộc Sở và số lượng cấp phó các đơn vị thuộc, trực thuộc chi cục với số lượng không quá hai.

Vì vậy, việc xác định tại thời điểm 31-7-2016 ở Sở NN&PTNT tỉnh chỉ có bốn trường hợp cấp phó thuộc Chi cục Kiểm lâm là vượt quá quy định (Phòng Thanh tra pháp chế vượt một người; Hạt Kiểm lâm Phú Lương vượt một; Hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ vượt hai).

Bên cạnh đó, còn một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng và thanh tra thuộc Sở có số lượng lãnh đạo cấp phó được đánh giá là chưa phù hợp. Chẳng hạn, Phòng Kế hoạch-Tài chính tổng số 11 người, bố trí một trưởng phòng, sáu phó phòng; Phòng Quản lý xây dựng công trình có tổng số bốn người thì bố trí một trưởng, hai phó; Thanh tra Sở tổng số bảy người thì bố trí một chánh thanh tra, ba phó chánh thanh tra... Ngay sau đó Sở NN&PTNT đã chủ động sắp xếp, bố trí lại nhân sự.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ

Đối với việc bổ nhiệm vượt quá bốn trường hợp cấp phó đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Chi cục Kiểm lâm, yêu cầu tập thể Ban Thường vụ cấp ủy và bí thư, phó bí thư, giám đốc, phó giám đốc, trưởng Phòng Tổ chức cán bộ của sở này, tập thể cấp ủy, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và những cá nhân liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Đối với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trường vào các chức danh: phó trưởng phòng Phòng Quản lý xây dựng công trình (tháng 5-2014), trưởng phòng Phòng Quản lý xây dựng công trình (tháng 6-2015), khi bổ nhiệm còn thiếu tiêu chuẩn về trung cấp lý luận chính trị và quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (năm 2015 đã đi học và đến nay đã có bằng cao cấp lý luận chính trị; tháng 3-2017 đã và đang học bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên).

UBND tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ cấp ủy, bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở, giám đốc, phó giám đốc, trưởng Phòng Tổ chức cán bộ của Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2010-2015 kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm theo quy định.

Đồng thời yêu cầu sở này báo cáo UBND tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của ông Trường từ tháng 6-2015 đến nay để làm căn cứ đánh giá thêm khi xem xét, xử lý theo quy định.

Về trách nhiệm của bà Hà Thị Hiền liên quan đến những sai phạm như trong Kết luận thanh tra số 762/2016 đã đề cập tới, yêu cầu Sở NN&PTNT báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm điểm sau khi có kết luận thanh tra.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá mức độ trách nhiệm đối với sai phạm liên quan và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của bà Hiền (từ năm 2015 đến nay), tham mưu báo cáo của UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định. 

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh về việc bổ nhiệm “thừa” tại Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Nội vụ về kết quả kiểm tra thông tin phản ánh trên, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý xây dựng, điều chỉnh đề án vị trí việc làm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó. Việc này nhằm bảo đảm cơ cấu hợp lý số lượng lãnh đạo với biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến việc bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng quy định và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo khi chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn; xem xét, miễn nhiệm chức vụ đối với các trường hợp sai phạm; có hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân vi phạm trong công tác bổ nhiệm.

Đồng thời khẩn trương kiểm tra làm rõ mức độ trách nhiệm của bà Hà Thị Hiền (Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng - BQLDA thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên, để xảy ra sai phạm vẫn được lên chức) để xem xét xử lý theo quy định. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc tiếp nhận thông tin, đặc biệt đối với các trường hợp xem xét bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm