Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có được ưu đãi?

Vậy cho tôi hỏi nhà tôi có tham gia BHYT hộ gia đình được không? Tham gia BHYT hộ gia đình có được ưu đãi về giá so với tham gia cá nhân hay không?

Bạn đọc Phan Thanh Huy (Vũng Tàu)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Căn cứ khoản 1 Điều 5 Nghị định số 146/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT thì người có tên trong sổ hộ khẩu thuộc nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình (trừ những người thuộc các đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 nghị định này, chẳng hạn nhóm do ngân sách nhà nước đóng, nhóm do cơ quan BHXH đóng…).

Mức đóng BHYT của đối tượng quy định tại Điều 5 nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Việc giảm trừ mức đóng BHYT được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính. Để được hướng dẫn cụ thể hơn, bạn cần liên hệ đại lý thu BHYT.

Điều kiện được hưởng lương hưu là như thế nào?

Tôi sinh năm 1965, đã đóng BHXH liên tục đến tháng 4-2017 được 19 năm 11 tháng thì nghỉ việc. Vậy cho tôi hỏi đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, với thời gian đóng bảo hiểm trên tôi có được hưởng lương hưu không? Quy định về số năm được hưởng lương hưu là thế nào?

Bạn đọc Đặng Văn Hùng (TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo Điều 54 Luật BHXH quy định người lao động khi nghỉ việc nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu.

Với thời gian đóng BHXH 19 năm 11 tháng thì bạn chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Số năm đóng BHXH để được hưởng lương hưu là phải đủ 20 năm. Do đó, bạn có thể tham gia tiếp BHXH tự nguyện để đủ điều kiện nêu trên.