Thanh toán 100% chi phí khi khám, chữa bệnh?

Nếu tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tại địa phương (nơi thường trú) mà đi nơi khác sống thì khi đi khám, chữa bệnh ở bệnh viện khác trong cùng một tỉnh tính mức hưởng bảo hiểm ra sao? Tôi có nghe nói khi người dân mua BHYT thì họ được hưởng bảo hiểm 100% trên toàn quốc chứ không cần đúng tuyến?

Hoàng Quang Lâm (quanglamtn84@gmail.com), Phùng Thị Lý (pthily712@yahoo.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn (TP.HCM), trả lời: Điều 22 Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định như sau:

- Từ ngày 1-1-2016, người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định.

- Từ ngày 1-1-2021, Quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định cho người tham gia BHYT khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Như vậy, bắt đầu từ ngày 1-1-2016, Quỹ BHYT sẽ thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh đối với những đối tượng khám, chữa bệnh trong cùng địa bàn tỉnh.

Từ ngày 1-1-2021, Quỹ BHYT sẽ chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng cho người tham gia BHYT khi khám, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Người dân đang được Công an quận Gò Vấp, TP.HCM hướng dẫn cấp CCCD. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Bị mất CCCD, có phải về quê làm lại?

(PLO)-  Tôi đang tạm trú tại TP.HCM. Vừa rồi tôi bị mất thẻ CCCD, tôi có thể làm lại CCCD ở nơi tạm trú được không, hay phải về quê làm lại CCCD?