Công nữ ‘hút hồn’ vua Chiêm Po Ro me

Công nữ ‘hút hồn’ vua Chiêm Po Ro me

(PL)- Công nữ Ngọc Khoa là em ruột cùng mẹ với công nữ Ngọc Vạn và được chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên gả cho vua Chiêm Thành Po Ro Me. Không được lưu lại trong sử sách, Ngọc Khoa chỉ được biết đến trong các truyền thuyết của người Chăm…
Bí ẩn tháp Chăm Po Inư Nagar

Bí ẩn tháp Chăm Po Inư Nagar

(PLO)- Sức hút lớn nhất của tháp Chăm có lẽ là kỹ thuật xây tháp với những bí ẩn của gạch và mạch gạch.