Thi hành pháp luật về đất đai và phòng cháy, chữa cháy

UBND TP.HCM vừa ban hành công văn khẩn xác định việc thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất, các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy là lĩnh vực trọng tâm năm 2021. 

Theo công văn UBND TP.HCM xác định lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn TP.HCM là quản lý, sử dụng đất và phòng cháy và chữa cháy.

Trong đó, phạm vi theo dõi về quản lý và sử dụng đất là việc thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất. Còn phạm vi theo dõi việc thi hành pháp luật về phòng cháy và chữa cháy là các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.

UBND TP phân công hai đơn vị chủ trì để thực hiện công việc nêu trên. Đó là Sở TN&MT chủ trì thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất, với phạm vi là việc thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất.

Đơn vị thứ hai là Công an TP.HCM chủ trì thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, với phạm vi là việc thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Các đơn vị phối hợp gồm Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, Sở Y tế, Sở GTVT, Sở VH&TT, Sở Du lịch, Sở GD&ĐT, UBND TP Thủ Đức và UBND các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chủ trì thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

UBND TP yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và UBND các quận, huyện khẩn trương tổ chức thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo công văn này và kế hoạch trước đó.

UBND TP.HCM xác định ba trách nhiệm của Sở Tư pháp:  

- Trên cơ sở danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực trọng tâm, liên ngành do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND TP.Thủ Đức và UBND các quận, huyện về phạm vi văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực trọng tâm, liên ngành thực hiện theo dõi.

- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND TP.Thủ Đức và UBND các quận, huyện thực hiện báo cáo tình hình thi hành pháp luật nói chung, trong đó có nội dung về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

- Phối hợp với các đơn vị chủ trì thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo yêu cầu, đề nghị của Bộ Tư pháp (nếu có).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Vi phạm nồng độ cồn: Hết đường xin xỏ!

Vi phạm nồng độ cồn: Hết đường xin xỏ!

(PLO)- Ngoài xử phạt hành chính, CSGT còn gửi thông báo về đơn vị công tác đối với cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn để kiểm điểm, xử lý theo quy định của Đảng, cơ quan...